Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2015

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.1.2015 ws. sposobu ogłaszania przedstawicieli oranizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ust.o działalności pozytku publicznegoo na członków komisji otwartych konkursów.PDF (14,63KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.2.2015 ws. wprowadzenia ulgi w cenie za korzystanie zływalni miejskiej hali im. BiZ Blautów oraz hali szkolnych dla stowarzyszeń realizyjacych zadanie własne Gminy z zakresu kultur.PDF (14,10KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.3.2015 ws.wprowadzenia ulg w cenach i opłatach za korzystanie z gminnych obiektów i urzadzeń użyteczności publicznej w okresie ferii zimowych.PDF (15,35KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.4.2015 ws. ustalenia planu finansowego budżetu gminy Gogolin.PDF (968,45KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.5.2015 ws. zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin.PDF (19,21KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.6.2015 ws. powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie zadania publicznego związanego zrealizacją zadań własnych gminy w zakresu kultury..PDF (12,67KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.7.2015 ws. powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Gogolin.PDF (11,96KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.8.2015 ws. zmian budżetu gminy Gogolin.PDF (10,77KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.9.2015 ws. zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin.PDF (11,56KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.10.2015 ws. realizacji pozamilitarnych przygotowan obronnych w Gminie Gogolin.PDF (116,93KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.11.2015 ws. realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego Gminie.PDF (69,81KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.12.2015 ws. realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Gogolin w 2015.PDF (77,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.13.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r..pdf (758,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.14.2015 ws ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 r. zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury.pdf (347,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.15.2015 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (609,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.16.2015 ws wydzierżawienia nieruchomości.pdf (369,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.17.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Gogolin na 2015r.pdf (329,72KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.18.2015 ws powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf (182,27KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.19.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (295,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.20.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r.pdf (673,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.21.2015 ws wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (300,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.22.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia.pdf (1,46MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.23.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochorny zdrowia.pdf (1,64MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.24.2015 ws ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w DSS św. Barbara w Kamionku.pdf (189,80KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.25.2015 ws ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli ....pdf (560,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.26.2015 ws ustalenia maksymalnej wysokości kaucji pobieranej przy najmie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony w Gminie Gogolin.pdf (225,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.27.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf (307,29KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.28.2015 ws wykonania uchwały nr 1.II.2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KPW Sp. z o.o. z dnia 16.02.2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.pdf (259,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.29.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf (245,31KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.30.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf (278,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.31.2015 ws powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (211,95KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.32.2015 ws zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów 2015-2019.pdf (976,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.33.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf (499,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.34.2015 ws Regulaminu konkursu na Babę Wielkanocną i wypieki świąteczne.pdf (754,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.35.2015 zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf (332,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.36.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (181,46KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.37.2015 ws powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert obejmujących zadania z zakresu ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2013-2015...pdf (254,27KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.38.2015 ws zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf (321,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.39.2015 ws przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.PDF (20,79MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.40.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf (433,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.41.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r..pdf (762,85KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.42.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r.pdf (2,24MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.43.2015 ws powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.pdf (347,03KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.44.2015 ws powołania Zespołu do opracowania Planu rewitalizacji miasta Gogolina.pdf (201,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.45.2015 ws powołania komisji wybroczej Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.pdf (170,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.46.2015 ws powołania członków Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.pdf (170,27KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.47.2014 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (266,61KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.48.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf (269,18KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.49.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (286,38KB)

PDFZarzadzenie Or.I.0050.50.2015 ws ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (180,42KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.51.2015 ws powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015.pdf (1,89MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.52.2015 ws przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2014 r.pdf (1,77MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.53.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf (503,91KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.54.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony zdrowia.pdf (1,70MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.55.2015 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (464,59KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.56.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf (225,83KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.57.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r.pdf (254,30KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.58.2015 ws ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.pdf (187,12KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.59.2015 ws upoważnienia do przygotowania, rejestracji, przekazania i odbierania pakietów wyborczych.pdf (208,07KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.60.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (289,82KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.61.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf (748,28KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.62.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf (288,25KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.63.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r..pdf (305,83KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.64.2015 ws powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia oferty obejmującej zadanie z zakresu z ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn. Program wczesnego wykrywania wad sluchu.pdf (220,54KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.65.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym ydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (848,29KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.66.2015 ws powołania komisji konkursowej.pdf (188,02KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.67.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf (219,10KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.68.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budzetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (235,83KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.69.2015 ws zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r..pdf (223,44KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.71.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf (554,17KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.72.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r..pdf (680,09KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.73.2015 ws ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (1,95MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.74.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015 r..pdf (1,52MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.76.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r..pdf (281,01KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.77.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (303,69KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.78.2015 ws wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszzcanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych.pdf (286,58KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.79.2015ws Regulaminu konkursu fotograficznego pn. 25-lecie Samorządu Terytorialnego-Gmina Gogolin wczoraj i dziś.pdf (1,11MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.80.2015 ws ogłoszenia regulaminu konkursu pn. Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie - fauna Gminy Gogolin.pdf (788,74KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.81.2015 ws Regulaminu Organizacyjnego UM w Gogolinie.pdf (10,77MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.82.2015 ws wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w okresie wakacji letnich w 2015 r..pdf (257,25KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.83.2015 ws ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorzadowych instytucji kultury wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Gogolin.pdf (1,23MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.84.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do załatwiania spraw i wydawania decyzji dot potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.pdf (183,47KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.85.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.pdf (162,25KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.86.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do prowadzenia postępowań ws świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf (175,54KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.87.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf (177,48KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.88.2015 ws upoważnienia Kierownika OPS w Gogolinie do wydawania decyzji ws dot. zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.pdf (195,04KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.89.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego.pdf (652,62KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.90.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego.pdf (738,49KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.70.2015 ws organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania w gminie Gogolin.pdf (1,12MB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.90.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i pomocowego.pdf (738,49KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.91.2015 ws przekazania ruchomego w postaci lustra korekcyjnego pojedynczego.pdf (186,12KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.92.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci lustra korekcyjnego ze skrzydłami bocznymi oraz lustra korekcyjnego pojedynczego.pdf (201,54KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.93.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci lustra korekcyjnego ze skrzydłami bocznymi.pdf (191,75KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.94.2015 ws przekazania mienia ruchomego w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania i wyposażenia biura.pdf (760,58KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.95.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf (793,12KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.96.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf (784,36KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.97.2015 ws wykonania uchwały nr 3.IV.2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z dnia 30.04.2015 ws podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.pdf (253,15KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.98.2015 ws powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2015 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.pdf (218,47KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.99.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r.pdf (212,76KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.100.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (227,83KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.101.2015 ws ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (439,15KB)

PDFZarządzenie Or.0050.102.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (247,63KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.103.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2015 r.pdf (249,69KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.104.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r.pdf (441,92KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.105.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r.pdf (456,91KB)

PDFZarządzenie Or.I.0050.106.2015 ws powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (263,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.107.2015 ws powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (190,13KB) 

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.108.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (442,00KB) 

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.109.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (740,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.110.2015 ws wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP ....pdf (246,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.111.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (704,46KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.112.2015 ws ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podreczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. - Wyprawka szkolna.pdf (163,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.113.2015 ws upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf (151,72KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.114.2015 ws upoważnienia specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji.pdf (152,01KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.115.2015 ws powołania komisji ds referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015r..pdf (2,45MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.116.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (935,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.117.2015 ws zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy tej komisji.pdf (168,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.118.2015 ws ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.pdf (203,68KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.119.2015 ws przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r..pdf (24,15MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.120.2015 ws przedlożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r..pdf (2,26MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.121.2015 ws powołania komisji konkursowej.pdf (157,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.122.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (220,87KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.123.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (250,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.124.2015 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (392,82KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.125.2015 ws zmiany zarządzenia o ogłoszeniu Regulaminu konkursu pn. Nasze zwierzęta w dożynkowym korowodzie - fauna gminy Gogolin.pdf (198,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.126.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (423,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.127.2015 ws zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (465,95KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.128.2015 ws zmiany składu obwodowej komisji ds. referendum nr 9 w Obrowcu zarządzonego na dzień 06 września 2015r.pdf (410,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.129.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (626,11KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.130.2015 ws Programu ułatwienia spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.pdf (2,41MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.131.2015 ws ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.pdf (171,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.132.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (407,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.133.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (358,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.134.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (1,06MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.135.2015 ws wydzierżawienia nieruchomości.pdf (460,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.136.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (352,46KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.137.2015 ws zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (450,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.138.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (248,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.139.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (355,91KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.140.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (171,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.141.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (193,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.142.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (358,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.143.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (434,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.144.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r.pdf (669,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.145.2015 ws powołania obwodowych komisji wybroczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015.pdf (2,21MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.146.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (679,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.147.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015 r..pdf (340,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.148.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (386,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.149.2015 ws przyznania nagród i wyróżnień oraz ustalenia ich wysokości w konkursie fotograficznym pn. 25-lecie Samorządu Terytorialnego - gmina Gogolin wczoraj i dziś.pdf (161,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.150.2015 ws uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rp zarządzonych na dziń 25 października 2015.pdf (220,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.151.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (310,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.152.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (537,97KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.153.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków gminy Gogolin na 2015r..pdf (3,55MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.154.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym wydatków gminy Gogolin na 2015r..pdf (784,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.155.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy Gogolin na 2015r.pdf (346,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.156.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (514,99KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.157.2015 ws odwołania i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r..pdf (207,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.158.2015 ws odwołania członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzien 25 października 2015r..pdf (135,48KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.159.2015 ws wykonania uchwaly nr 16IX2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KPW sp. z o.o. z dnia 22 września 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakaldowego spółki.pdf (218,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.160.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (1,42MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.161.2015 ws ustanowienia Regulaminu oraz powołania Kapituły Konkursowej Nagrody Burmistrza Gogolina -Zwykli-Niezwykli.pdf (1,43MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.162.2015 ws dokonania zmian budżetu gminy na 2015r..pdf (230,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.163.2015 ws dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2015r..pdf (259,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.164.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf (1,02MB) 

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.165.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf (1,36MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.166.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr Or.I.0151-3_2010 Burmistrza Gogolina dot. Regulaminu audytu wewnętrznego..pdf (306,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.167.2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Gogolin na 2016r._cz.1.pdf (4,53MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.167.2015 w sprawie projektu budżetu Gminy Gogolin na 2016r._cz.2.pdf (5,14MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.168.2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,28MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.169.2015 w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektrora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2016rok..pdf (1,30MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.170.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf (455,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.171.2015 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.pdf (151,72KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.172.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf (491,17KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.173.2015 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015 rok..pdf (176,81KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.174.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf (199,80KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.175.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf (748,80KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.176.2015 w spraiwe ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (249,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.177.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budzetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf (2,98MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.178.2015 w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego.pdf (196,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.179.2015 w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Gogolinie do podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego.pdf (195,02KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.180.2015 w sprawie powołania Rady Rozwoju Gminy Gogolin przy Burmistrzu Gogolina.pdf (807,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.181.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015r..pdf (1,91MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.182.2015 w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2015rok..pdf (228,41KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.183.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015rok..pdf (240,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.184.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok..pdf (747,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.185.2015 w sprawie powołania komisji do opiniowania w otwartym konkursie na realizację w 2016 roku zadania publicznego związanego z wykonaniem zadań własnych gminy w zakresie kultury fizicznej..pdf (214,27KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.186.2015 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok..pdf (1,57MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.187.2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej..pdf (850,41KB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.188.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie cz.1..pdf (2,52MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.188.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie cz.2..pdf (6,32MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.189.2015 w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udzaiłem Gminy Gogolin..pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie nr Or.I.0050.190.2015 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie..pdf (422,33KB)