Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje innych organów ochrony środowiska

 • GGR.6220.12.2024

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa DW 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski, zadanie II: DW 424 i DW 415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski"  

 • CO.ZUZ.4210.95.2024.JB

  Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek (bez znaku) z dnia 29.03.2024 r. zakładu SENTREX Sp. z o.o. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

 • OŚ.620.1.2023.AK

  Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Oleszka” o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” planowanego na działce ewidencyjnej nr 2/9 położonej w obrębie Oleszka

 • WOOŚ.420.2.1.2024.BB.10

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wydaniu, w dniu 07.03.2024 r., na wniosek Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jerzego Dula, postanowienia nr WOOŚ.420.2.1.2024.BB.9 wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki określone w decyzji nr WOOŚ.4210.1.2016.MW/ES.50 z dnia 15.03.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie” dla odcinka Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice, w wariancie W2.1” realizowanego na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Leśnica, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Opole.

 • CO.ZUZ.4210.43.2024.KW

  Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, prowadzone na wniosek (bez znaku) złożonego w dniu 14.12.2024 r. przez Gospodarstwo Rolne Chorula Matejka sp. j., ul. Lipowa 4,47-316 Górażdże w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 • CO.ZUZ.4210.15.2024.KW

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego {Dz. U. 2 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek (bez znaku) z dnia 10.01.2024 r. (data wpływu 17.01.2024 r.) zakładu DINO Polska 5.A., ul. Ostrowska 122, 63-700
  Krotoszyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Michalinę Kurzawską, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

 • WOOŚ.420.2.1.2024.BB.6

  Zawiadomienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu stron postępowania o: wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia, że aktualne są warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, przed wydaniem stanowiska.

 • CO.ZUZ.4210.12.2024.JS

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego

 • GL.ZUZ.3.4210.171.2023.KB

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną w obejmującą pobór wód podziemnych

 • GL.ZUZ.3.4210.229.2023.MN

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego

 • TU-K-236-2022-328

  Wyłożenie do publicznej wiadomości "Projektów uproszczonego plany urządzania lasu" niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminie Gogolin na okres gospodarczy od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r.

 • ZG.7615.18.2022

  Decyzja nr 15/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie z dnia 04.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do drzewostanów uszkodzonych wskutek przejścia frontu burzowego w dniu 23 lipca 2022 r.