Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje innych organów ochrony środowiska

 • GL.ZUZ.3.4210.171.2023.KB

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną w obejmującą pobór wód podziemnych

 • GL.ZUZ.3.4210.229.2023.MN

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego

 • TU-K-236-2022-328

  Wyłożenie do publicznej wiadomości "Projektów uproszczonego plany urządzania lasu" niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminie Gogolin na okres gospodarczy od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r.

 • ZG.7615.18.2022

  Decyzja nr 15/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie z dnia 04.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do drzewostanów uszkodzonych wskutek przejścia frontu burzowego w dniu 23 lipca 2022 r.

 • GL.ZUZ.3.4210.261.2021.RG

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych

 • GL.ZUZ.3.4210.53.2022.MS

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowu krytego, a także na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

 • GL.ZUZ.3.4210.263.2021.BS

  Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, na wniosek osoby fizycznej, o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb istniejących stawów rybnych karpiowatych, zlokalizowanych na działkach 256, 257,258/1, 263 am 3 w m. Obrowiec, gm. Gogolin

 • GLZUZ3.4210.51.2022.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GLZUZ3.4210.51.2022.MN z dnia 18 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 • TU-K-23-2022-035

  Udostępnienie do publicznego wglądu "Projektu uproszczonego plany urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących w dzierżawie Opolskiego Klubu Golfowego oraz stanowiące jego własność, położonych w powiecie krapkowickim, w gminie Gogolin, obręb Kamień Śląski na okres gospodarczy od 01.01.2022 r do 31.12.2031 r."

 • GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.304.2021.MN z dnia 17 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

 • GGR.6220.18.2021

  Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu w dniu 03.01.2022 r. decyzji nr GGR.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi"  

 • GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZUZ.3.4210.199.2021.BS z dnia 21 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego