Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o X Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2003 z dnia 06 października 2003r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zwołuję na dzień 02 marca 2017r. (czwartek) o godz. 17.30 X Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, na którą serdecznie zapraszam. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej o wynikach wyborów uzupełniających,
  4. przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie;
  5. złożenie sprawozdania Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej;
  6. powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie;
  7. rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie:

          a) wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie;

      8.   omówienie projektu regulaminu Forum Młodzieży Województwa Opolskiego;

      9.   wolne wnioski i informacje;

      10.  zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie
Magdalena Wnuk